Stiftelsen Fremad II


Stiftelsen Fremad II, org. nr. 992 874 864 ble etablert med formål å restaurere Fiskekutteren Fremad II, bygget i Lowestoft, England i 1888. Stiftelsen er en ideell stiftelse uten egne inntekter. Stiftelsen har ingen ansatte og betaler ikke noen form for lønn eller annen kompensasjon, til medlemmer som deltar i Stiftelsens oppgaver. Stiftelsen har i 2023 84 betalende medlemmer, organisert i en Venneforening som drifter stiftelsen. Fremad II ble tatt ut av ordinært fiske i 2007. Den er vernet av Riksantikvaren og restaurert ved Hardanger Fartøyvernsenter fra 2016 til 2022.

Fra 2023 vil Fremad II, tilby turer i Ryfylkefjordene, med spennende opplevelser og fiske fra dekk.