Riksantikvaren


M/K Fremad II – LGAN – Fikk formell status som verneverdig skip fra mai 2009. Riksantikvaren skriver, vi viser til ditt brev datert 25. april 2009 og noterer at du godtar de vilkårene Riksantikvaren har gitt i sitt brev av 30. mars 2009. Riksantikvaren gir med dette ovennevnte fartøy formell status som «verneverdig skip».

Kopi til:
Sjøfartsdirektoratet, Haugesund

Kutteren kom deretter til Hardanger Fartøyvernsenter for restaurering i 2014. Etter en fullstendig restaurering kunne Fremad II forlate Fartøyvernsenteret i Norheimsund den 17 juni 2022.